برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (3211)

3-6-4-3 مدل هو343-6-4-4 مدل معو و روسی353-6-4-5 مدل ساختاری جدید36فصل4: رفتار مکانیکی نانولوله کربنی تحت ضربه434-1 مقدمه444-2 شبیهسازی ضربه روی نانولوله کربنی454-2-1 بررسی صحت مدل وشبیهسازی504-2-2 زاویه گلوله604-2-3 قطر نانولوله کربنی664-2-4 طول نانولوله کربنی694-2-5 نوع Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (3210)

3-1-2-پوشش گیاهی333-2-روش تحقیق343-2-1-روش تحقیق مدل ICONA343-2-1-1-لایه‌ی شیب363-2-1-2-لایه‌ی سطوح سنگی363-2-1-3-فرسایش‌پذیری خاک373-2-1-4-نوع کاربری یا کاربری اراضی393-2-1-5-نقشه‌ی پوشش گیاهی403-2-1-6-لایه‌ی حفاظت خاک413-2-1-7-نقشه‌ی خطر فرسایش423-2-2-روش تحقیق مدل MPSIAC43فصل چهارم: نتایج4-1-نتایج مدل ICONA474-1-1-نتایج لایه‌ی شیب474-1-2-نتایج لایه‌ی سطوح سنگی494-1-2-1-توصیف زمین‌شناسی و چینه‌شناسی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (3208)

2-9-5. پتانسیل خطر:162-10. حفاظت در مقابل حریق172-11. طبقه‌بندی حوادث172-11-1. طبقه‌بندی حوادث بر اساس عواقب آن‌ها172-11-2. طبقه‌بندی حوادث بر اساس عامل حادثه182-11-3. طبقه‌بندی حوادث بر اساس اراده انسانی182-11-4. طبقه‌بندی حوادث بر اساس خصوصیات خطر192-12. دلایل آتش‌سوزی Read more…